x
מרכז המידע

מועדי הגשת דיווחי המס בארה"ב לשנת 2020

מתי מגישים דוח מס בארה

מתי עליי לדווח לרשות המסים בארה"ב? מתי הוא המועד האחרון לדווח בכל מדינה ומדינה?
נושא המועדים להגשת דוחות מס בארה"ב הוא מבלבל ומצריך סדר. על מנת למנוע מכם קנסות מיותרים ולהקל עליכם את המלאכה, משרד רואי חשבון ויסקינד & ביטס, המתמחים במיסוי אמריקאי וישראלי, מציגים לכם את המועדים החשובים להגשת דוחות המס שלכם.

 

להלן מועדי ההגשות הרלוונטיים לשנת 2020, בהתאם לסוג הדוח הנדרש בארה"ב:

תשלומי אגרה שנתית עבור בעלי יישויות משפטיות בארה"ב (LLC/LLP/C-Corp, etc. )

יש לשים לב בכל מדינה מהו המועד האחרון למילוי הדוח המקומי (לרב כולל פרטים אינפורמטיביים אודות היישות כמו REGISTERED AGENT, כתובת, פרטים על בעלי תפקידים וכד').

ישנן מדינות, כמו דלוואר בהן יש למלא דוח זה ולשלם את האגרה לא יאוחר מיום ה – 1 במרץ 2021 (!), מרבית המדינות מבקשות למלא את הדוח השנתי ולשלם את האגרה לא יאוחר מחודש מאי 2021, לכן כל מי שמחזיק ביישות משפטית נפרדת חשוב שיוודא כבר עכשיו עד איזה תאריך עליו לשלם את האגרה ולמלא את ההצהרה השנתית.

אי דיווח ותשלום במועד עשוי לגרור סנקציות הכוללות קנסות ו/או הקפאה של היישות באותה מדינה.

מועדי הגשת דוחות פדרליים

מועדי הגשת דוחות מס על ידי יחידים:

1. יחידים החיים בארה"ב או יחידים שאינם אזרחים אמריקאים, אך מקבלים משכורת ממעסיק אמריקאי:

נדרשים לבצע את דיווחי המס לשנת 2020 על גבי טופס 1040 / NR1040 לא יאוחר מיום 17 במאי, 2021 (תאריך הגשה מקורי 15 באפריל 2021 אך הוארך בעקבות הקורונה).

ארכה – באפשרות הנישום להגיש בקשה לארכה אוטומטית של חצי שנה לצורך הגשת דוחות המס האישיים, במקרה זה מועד הגשת דיווחי המס  הסופי יהיה 15 באוקטובר, 2021 ללא אפשרות לקבלת ארכה נוספת מעבר למועד זה.

 

2. אזרחים אמריקאים החיים בישראל או משקיעים בארה"ב שאינם אזרחי ארה"ב:

נדרשים לבצע את דיווחי המס לשנת 2020 על גבי טופס 1040 / NR1040 לא יאוחר מיום 15 ביוני, 2021.

ארכה – באפשרות הנישום להגיש בקשה לארכה אוטומטית לצורך הגשת דוחות המס האישיים, במקרה של שימוש בארכה האוטומטית מועד הגשת הדיווח יהיה 15 באוקטובר, 2021 .

ארכה מיוחדת – באפשרות הנישום להגיש בקשה פרטנית בדואר לקבלת ארכה נוספת של חודשיים, במקרה זה מועד הגשת דיווחי המס הסופי יהיה 15 בדצמבר, 2021 ללא אפשרות לקבלת ארכה מעבר למועד זה.
למידע נוסף על הגשת דוחות מס (קריטריונים ודגשים) לחץ כאן

 

3. יחידים המחזיקים ב – LLC שקופה בארה"ב (Single Member LLC ("SMLLC")):

החל משנת המס 2017 נדרשים לדיווח אינפורמטיבי נוסף אודות המחזיק ב – LLC וכן תנועות כספיות בין ה – LLC לבין הבעלים במהלך שנת המס. הדיווח מתבצע בטופס 5472 ומוגש כדוח של חברה אמריקאית (טופס 1120). יש לבצע את הדיווח לא יאוחר מיום 15 ביוני, 2021.

ארכה – באפשרות הנישום להגיש בקשה לארכה אוטומטית של חצי שנה להגשת דוח זה, במקרה זה מועד הגשת דוח המס הסופי יהיה 15 באוקטובר, 2021 ללא אפשרות לקבל ארכה נוספת מעבר למועד זה.

שימו לב, ביצוע הדיווח הינו דבר חשוב ביותר, הקנס המנהלי על אי הגשת הדוח במועד הינו 25,000$ (!)

 

מתי שותפויות בארה"ב צריכות להגיש דיווח מס?

שותפויות אמריקאיות המחזיקות את הנהלת החשבונות שלהן בארה"ב נדרשות לבצע את הדיווח לא יאוחר מיום 15 במרץ, 2021

ארכה אוטומטית לדיווח תינתן עם הגשת בקשה, לא יאוחר ממועד ההגשה הראשוני. לאחר קבלת ארכה באפשרות השותפות להגיש את דיווחי המס לשנת 2020 עד ליום 15 בספטמבר, 2021.

לא תינתן ארכה נוספת מעבר למועד זה!

במקרה של שותפות עם שותפים זרים יש להגיש גם ארכה לדוח ניכוי המס המקור (טופס 8804) עד המועד הקובע, הארכה מאפשרת לשותפות להגיש את טופס הדיווח אודות הניכוי במקור עד ליום 16 בספטמבר, 2021.

מתי חברות אמריקאיות וחברות זרות צריכות לדווח לרשויות המסים בארה"ב?

  1. חברות אמריקאיות –  נדרשות להגיש את דיווחי המס שלהן על גבי טופס 1120 עד ליום 15 באפריל, 2021. באפשרות החברה להגיש בקשה לארכה אוטומטית של חצי שנה נוספת, עד ליום 15 באוקטובר, 2021.
  2. חברות זרות – נדרשות להגיש את דיווחי המס שלהן על גבי טופס F1120 עד ליום 15 ביוני, 2021. באפשרות החברה להגיש בקשה לארכה אוטומטית עד ליום 15 באוקטובר, 2021.במידת הצורך ניתן להגיש בקשה נוספת לארכה מיוחדת עד ליום 15 בדצמבר, 2021.

למידע נוסף על מס חברות בארה"ב – לחץ כאן

 

מבולבלים מהגשת דוח מס בארה"ב

מבולבלים? נוטים לשכוח? פנו אלינו ונעשה לכם סדר בדברים

 

מס' דגשים מפי רואה חשבון למיסוי אמריקאי

  • במידה ונדרש דיווח במדינה יש לבדוק פרטנית בכל מדינה בהתאם לסוג המדווח האם ומתי יש להגיש בקשה לארכה לדיווח באותה מדינה, בחלק מהמדינות כמו אוהיו למשל קבלת ארכה פדרלית מקנה גם ארכה להגשת דוח המס באותה מדינה.
  • ארכה להגשת דוח המס אינה פוטרת מתשלום המס במועד. ע"פ חוקי המס הפדרליים יש לשלם את חבות המס לא יאוחר מיום 15 באפריל, 2021 גם אם טרם הוגש הדוח. במקרה של תשלום לאחר מועד זה ייתכן ויחולו חיובי ריבית עבור חבות המס ששולמה באיחור.
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ מס, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נישום.

למידע וייעוץ מקצועי
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם
למידע נוסף וייעוץ מקצועי >
למידע נוסף וייעוץ מקצועי X
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם