x
מרכז המידע

החזר מס לסטודנטים בעלי אזרחות אמריקאית

החזר מס בארה

בשנת 2009 קיבל הממשל האמריקאי החלטה לסייע לסטודנטים לרכוש השכלה גבוהה. הסיוע מוענק בדרך של זיכוי מס, שחלקו אף יכול להתקבל כהחזר מס. במאמר הבא נעשה לכם קצת סדר בנתונים ונפרט אודות הזיכוי והתנאים לקבלת החזר מס לסטודנטים בעלי אזרחות אמריקאית.

החזר מס לסטודנטים אמריקאים

באופן כללי, כל אזרח אמריקאי המשלם עבור הוצאות שכר לימוד לתואר ראשון עבורו, עבור אשתו או עבור אחד מילדיו הנתמכים על ידו (והינם אזרחים אמריקאים) רשאי לקבל זיכוי מס עבור הוצאותיו בסכום של עד 2,500$ לשנה, כאשר עד 1,000$ מתוך סכום זה יכול להתקבל כהחזר מס ישירות לחשבון הבנק, במידה ואין לנישום חבות מס בדוח השנתי.

 

אילו סטודנטים זכאים להחזר מס בארה"ב?

אזרח אמריקאי המשלם הוצאות שכר לימוד מוכרות לאחת מארבע השנים הראשונות של התואר הראשון עבורו, עבור אשתו או עבור ילדיו הנתמכים על ידו ומקיים את כל התנאים הבאים:

 1. הסטודנט הינו אזרח אמריקאי בעל מס' SSN.
 2. הסטודנט לומד לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר בהיקף של לפחות 50% מהשעות המקובלות בתוכנית הלימודים לתואר ראשון.
 3. הסטודנט טרם סיים ארבע שנות לימוד לתואר ראשון.
 4. הסטודנט לא ניצל בעבר את זכותו להחזר מס עבור ארבע שנות הלימודים הראשונות.
 5. הסטודנט לא הורשע בעבר בעבירה פלילית.
 6. הסטודנט מעל גיל 18 ולא מגיש דוח נפרד (במידה ונשוי).

 

מהן הוצאות שכר הלימוד המוכרות להחזר מס עבור סטודנטים באמריקה?

ההוצאות המוכרות עבור החזר מס לסטודנטים אמריקאים הינן הוצאות רישום, הוצאות שכר לימוד והוצאות עבור ספרים וציוד (רק במידה ויוכרו ככאלה המהווים תנאי סף מהותי ללימודים או לרישום לקורס).

הוצאות שכר לימוד אינן כוללות: הוצאות אישיות עבור מגורים, ביטוחים, הוצאות רפואיות, הוצאות תחבורה, או כל הוצאה אישית דומה הקשורה ללימודים.

יש להפחית מהוצאות שכר הלימוד המוכרות מענקי לימודים שהתקבלו, קרי: מלגות או עזרה כספית מהמעסיק.

 

מהם מוסדות הלימוד המוכרים בישראל לטובת החזר מס?

לא כל מוסד אקדמאי בישראל הינו מוסד אקדמאי המוכר ע"י ה – IRS לעניין החזרי המס המגיעים לסטודנטים בעלי אזרחות אמריקאית.

על מנת לקבל את החזרי המס, על הסטודנט להיות רשום ללימודים באחד מהמוסדות הבאים:

 1. אוניברסיטת תל אביב
 2. אוניברסיטת בר אילן
 3. אוניברסיטת בן גוריון
 4. האוניברסיטה העברית
 5. הטכניון
 6. אוניברסיטת חיפה
 7. המרכז הבינתחומי בהרצליה

 

החזר מס אמריקה לסטודנטים בארה"ב - מיסים בארה"ב

 

האם יש מגבלות הכנסה או מינימום הכנסה נדרש לקבלת החזר המס בארה"ב?

אין מינימום הכנסה נדרש, אך החל מהכנסה של 80,000$ (160,000$ עבור זוג נשוי) קיימת שחיקה של הזיכוי. עבור הכנסות בסך 90,000$ ומעלה (180,000$ לבני זוג) נשחק הזיכוי באופן מלא.

סטודנט נשוי המגיש דוח בנפרד בסוף שנת מס לא יוכל לקבל את החזר מס בארה"ב.

 

סיימתי את לימודי לתואר ראשון וטרם ניצלתי את זכותי לקבלת החזר המס, האם ניתן להגיש בקשה רטרואקטיבית?

במידה ולא הוגשה בקשה להחזר מס בארה"ב בשנים קודמות, שעה שהייתה קיימת זכאות, ה-IRS מאפשר לבצע הגשה רטרואקטיבית של עד 3 שנים (כלומר, בשלב הנוכחי ניתן לקבל החזרים על הוצאות שכ"ל משנת 2015 ואילך).

 

החזר מס לסטודנטים - מיסוי אמריקאי

 

החזר מס בארה"ב לסטודנטים

נקודות ועדכונים חשובים
תנאי התכנית המקוריים קבעו כי ניתן יהיה ליהנות מזיכוי המס עד סוף שנת 2017.
אולם, החוק להגנת אמריקאים מפני הונאות מס (PATH Act) מאריך באופן קבוע את האפשרות לקבלת זיכוי ממס בגין לימודים וכרגע היד עוד נטויה בעניין זה.

עם זאת, על מנת להימנע מהונאות מס, החוק גם מקשיח את התנאים לקבלת ההחזר וקובע את ההגבלות הבאות:

 1. על הסטודנט מגיש הדוח להיות בעל מס' SSN.
 2. לא ניתן להגיש דוחות רטרואקטיבית על שנים שבהן לסטודנט לא היה מס' SSN.
 3. החל משנת המס 2016 יש לציין גם את מס' ה – EIN של המוסד האקדמאי.
 4. ייתכן שבעתיד יהיה לצרף לדוח המס גם טופס T-1098 המעיד על סכום שכר הלימוד ששולם למוסד הלימודים במהלך שנת המס (כרגע סטודנטים של הטכניון, אוניברסיטת ת"א והמרכז הבינתחומי יכולים לפנות למוסד מיד בתום שנת המס על מנת לקבל ממוסד הלימודים את טופס ה T-1098).

אנו לרשותכם. במידה והנכם מעוניינים להגיש בקשת החזר מס בארה"ב, משרד ויסקינד-ביטס ישמח לסייע וללוות אתכם. מיסוי אמריקאי הוא כבר לא מילה גסה ולא נושא שצריך לחשוש ממנו.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ מס, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נישום.

למידע וייעוץ מקצועי
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם
למידע נוסף וייעוץ מקצועי >
למידע נוסף וייעוץ מקצועי X
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם