x
מרכז המידע

גילוי מרצון בארה"ב לרשויות המס

גילוי מרצון בארה''ב

גילוי מרצון בארה"ב עבור כל מי שלא דיווח בעבר או דיווח בצורה חלקית – כי הגיע הזמן לפתוח דף חלק מול רשויות המיסים בארה"ב!

גילוי מרצון לרשויות המס בארה"ב עבור אזרחים המתגוררים מחוץ לארה"ב – Streamlined Foreign Offshore Procedures

הוראות ה– FATCA והמלחמה העולמית בהון השחור הגבירו את הרצון בקרב רשויות המיסים בארה"ב לאכוף את חובת הדיווח על אזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב. ישראלים רבים המחזיקים באזרחות אמריקאית או בגרין קארד ואשר מעולם לא היו מודעים לחובות הדיווח נדרשים על ידי הבנק בו מתנהל חשבונם לחתום על טופס W9. בטופס מצהירים האזרחים כי הם ממלאים אחר כל חובות הדיווח החלות עליהם בארה"ב, בזמן שבפועל מעולם לא הגישו דוחות מס אמריקאים.

גילוי מרצון בארה"ב


כיצד יכול תושב ישראל המחזיק באזרחות אמריקאית או בגרין קארד ואשר מעולם לא דיווח על הכנסותיו או שילם מיסים בארה"ב להסדיר את כל חובות הדיווח שלו מול רשויות המס בארה"ב ולפתוח "דף חלק ונקי"?

מבחינת רשויות המיסים בארה"ב קיימת הבנה כי מרביתם המוחלט של האזרחים האמריקאים ומחזיקי הגרין קארד החיים מחוץ לארה"ב לא מילאו אחר חובת הדיווח שלהם כתוצאה מתום לב (ולא מכוונה תחילה להעלמת מיסים בארה"ב). בעבר, כללו הסדרי גילוי מרצון של אזרחים אמריקאים קנסות מנהלתיים גבוהים תוך מעבר תהליך (לא סימפטי בלשון המעטה) הכולל בדיקה ובחינה מדוקדקת של הדוחות שהוגשו ("OVDI").

בשנים האחרונות, כחלק מהגברת האכיפה על הדיווח ועל מנת לעודד אזרחים אשר לא הגישו מעולם דוחות מס בארה"ב, החליטו רשויות המס להקל על נישומים (יישויות החייבות במס) החיים מחוץ לארה"ב ומעוניינים להסדיר את הדיווחים החסרים. נפתח מסלול דיווח מיוחד ומקל עבור כל מי שלא דיווח (או דיווח חלקית) בעבר, אשר לאחריו יוכלו המגישים לפתוח דף חלק ונקי מול רשויות המיסים בארה"ב.

בעניין תום הלב, יש להדגיש נקודה חשובה- התכנית קיימת כבר מספר שנים והמודעות בקרב אזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב עולה. ככל שחולף הזמן, מתערערת חזקת תום הלב ונישום שמחליט באופן מודע לדחות את הקץ (ולא להתחיל בתהליך) עשוי לגרום לעצמו נזק עתידי ולעמוד בפני בעיה קשה (כאשר יידרש להוכיח תום לב בעת הגשת הגילוי מרצון). לפיכך, המלצתנו החמה היא לא לחכות לרגע האחרון, ולהסדיר את הדיווחים באופן מיידי. חלון ההזדמנויות הולך ומצטמצם, ואין לדעת מה תהיה פעולתן הבאה של רשויות המיסים ובפני אילו סנקציות יעמדו אלה שלא דיווחו בעבר.

 

מיסים בארה"ב - גילוי מרצון ויסקינד ביטס


מהם הקריטריונים הבסיסיים בהם ידרש אזרח אמריקאי או בעל גרין קארד להגיש דוחות מס אמריקאים במסגרת הליך הגילוי מרצון לתושבי חוץ?

  1. אי נוכחות פיזית בארה"ב במשך 330 ימים או יותר באחת משלוש השנים האחרונות. במידה ומדובר בבני זוג המעוניינים להגיש גילוי מרצון במשותף, שני בני הזוג צריכים לקיים את קריטריון התושבות.
  2. אי דיווח על הכנסות או נכסים המוחזקים מחוץ לארה"ב או על החזקה בחשבון פיננסי מחוץ לארה"ב (FBAR). הכוונה במקרה זה היא שהנישום היה צריך לדווח FBAR באחת משש השנים האחרונות, אך לא דיווח. במקרים מסוימים יתכן שבנוסף לטופס ה – FBAR היה עליו לדווח גם במסגרת דוח המס האמריקאי על הכנסות מנכסים המוחזקים מחוץ לארה"ב בטופס 8938 באחת או יותר משלוש השנים האחרונות.

רק לשם חידוד הקריטריונים שהובאו לעיל, יתכן ואזרח אמריקאי הגיש בעבר דוחות מס (1040) בזמן, אך טעה ולא הגיש בנוסף לדוחות המס האמריקאים גם הצהרה על נכסים פיננסיים המוחזקים מחוץ לארה"ב (FBAR) בשש השנים האחרונות. במקרה כזה, כל עוד עמד בקריטריון הנוכחות הפיזית מחוץ לארה"ב, יוכל להגיש דוחות במסגרת הליך גילוי מרצון לאזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב. במקרים אחרים, ייתכן שהנישום הגיש דוחות FBAR, אך שגה ולא כלל בדוח המס טופס 8938, שהוא הצהרה על נכסים פיננסיים המוחזקים מחוץ לארה"ב במסגרת דוח המס. במקרה זה, כל עוד עמד במבחן ימי הנוכחות הפיזיים, יהיה עליו לפנות להליך גילוי מרצון ולהגיש דוחות מתקנים (1040X) הכוללים את הטפסים החסרים והצהרה על תום לב.

קנסות במסגרת תכנית גילוי מרצון בארה"ב


האם ישנם קנסות במסגרת התכנית?
ה– IRS הצהיר שכל מי שלא דיווח בעבר מתום לב ויגיש דוחות במסגרת התכנית לא יהיה כפוף לקנסות על מס ששולם באיחור, או קנסות בגין השמטת דוחות אינפורמטיביים (כמו 5471) ודוחות FBAR. לכן, מומלץ לכל מי שמחזיק יתרה גבוהה בחשבונותיו הפיננסיים מחוץ לארה"ב לנצל את התכנית ולהגיש את הדיווח כעת. כל זאת, על מנת להימנע מקנסות העשויים להגיע לשיעור של כ – 50% מהיתרה הגבוהה בחשבון(!).

 

גילוי מרצון בארה"ב - ויסקינד ביטס

 

ה– IRS שומר לעצמו את הזכות להטיל קנסות על נישומים שיגישו דוחות במסגרת התכנית לאם התברר כי אי הדיווח היה כתוצאה מכוונת זדון ולא מתום לב.

ה– IRS כן דורש מהנישומים המגישים דוחות בהם יש חבות מס לשלם את המס שלא שולם בתוספת ריבית מיום הגשת הדוח לפי חוק ועד ליום הגשת הדוח בפועל.

בעניין חבות המס בדוחות, חשוב להדגיש כי ברוב המקרים מאחר והמס שמשלמים תושבי ישראל על הכנסתם גבוה מהמס שמשולם בידי תושבי ארה"ב על הכנסתם, לא תהיה חבות נוספת במס בארה"ב. עם זאת, מאחר ואין אמנת ביטוח לאומי בין ישראל לארה"ב, נישומים המנהלים עסק עצמאי בישראל, תהיה הכנסתם כפופה לחבות מס נוספת בארה"ב בשיעור של 15.3%. חבות מס זו נובעת מהחובה של עובד עצמאי לשלם מיסי ביטוח לאומי של מעסיק אמריקאי.

טפסים להגשה במסגרת גילוי מרצון


מהו היקף הדיווח הנדרש במסגרת התכנית לגילוי מרצון המיוחדת לאזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב (Foreign Offshore Streamlined Procedure)?

אזרח אמריקאי אשר עומד בקריטריונים שהגדיר ה– IRS יצטרך להגיש את המסמכים הבאים:

  • דוחות מס הכנסה לאזרחים אמריקאים (1040) – בגין שלוש השנים האחרונות (2018-2020), או דוחות מתקנים (1040X) במקרים בהם הוגשו בעבר דוחות, אך הושמט מהם מידע רלוונטי (כמו טפסי 8938, 5471, 3520 וכו').
  • דוחות (FBAR (Foreign Bank Account Reporting בגין שש השנים האחרונות (2015-2020).
  • הצהרת "תום לב" על גבי טופס 14653 – הצהרה לפיה הנך עומד בקריטריונים של התוכנית ואי הדיווח בעבר היה כתוצאה מתום לב ("due to non-willful conduct").

ה– IRS אינו שולח אישור על קבלת המסמכים או אישור על קבלת הנישום במסגרת ההליך. לכן, כל עוד לא התקבלה תגובה בנוגע למסמכים שנשלחו, הנחת העבודה היא כי ה– IRS קיבל את בקשת הנישום ואפשר לו להגיש את דוחות המס האמריקאים שלו במסגרת הליך הגילוי מרצון (לאזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב).


מה תפקידו של טופס 14653 ותצהיר "תום הלב" המוגש לרשויות המס בארה"ב?

רשויות המס בארה"ב אינן מעוניינות לפתוח פתח נרחב מידי ל"יישור ההדורים" עבור אלה שבזדון לא שילמו בעבר מיסים בארה"ב על הכנסתם. לכן, התווספה לתכנית דרישת סף בדמות חתימה על תצהיר "תום לב". כלומר, על מנת להיות זכאי להטבות וההקלות הגלומות בתכנית, על הנישום המגיש דוחות במסגרת ההליך להוכיח כי הסיבה לאי הדיווח או חוסר בדיווחים בעבר נגרמו כתוצאה מתום לב ולא בכוונת זדון (אשר מטרתה היא העלמה והתחמקות מתשלום מיסים בארה"ב). במסגרת התצהיר, נדרש הנישום לספר אודות הנסיבות שבעטיין לא דיווח (או שדיווח באופן חלקי) בעבר ולהוכיח שנסיבות אלה הינן כתוצאה של תום לב.

רבים עשויים להקל ראש בתצהיר זה ולקבלו כמובן מאליו, אך חשוב להדגיש כי לניסוח נכון ומדויק של מכלול הגורמים והנסיבות קיימת חשיבות מכרעת להחלטתו של הפקיד ב– IRS. הפקיד הוא זה שיבדוק את המסמכים ויחליט האם להעביר אותם במסגרת ההליך, כלומר ב"מסלול הירוק", או שיש לבצע בדיקות נוספות כדי לקבוע אם אכן הנישום רשאי להתקבל לתכנית מכרעת (ואז יש להתכונן למכתבים לא סימפטיים הכוללים דרישה להבהרות נוספות או תשלומי קנס מנהלתיים).

אנחנו כאן לשירותך!

משרד רואי חשבון ויסקינד-ביטס המתמחה במיסוי אמריקאי מורכב מצוות מנוסה של רואי חשבון בעלי הבנה והיכרות מעמיקה של דיני המיסים בארה"ב וניסיון בהגשה של מאות דוחות במסגרת התכנית. נשמח לעמוד לשירותך בהכנה והגשה של טפסים במסגרת תכנית גילוי מרצון בארה"ב. זאת על מנת להעניק לך שקט נפשי והבנה כי אתה מטופל בידי אנשי המקצוע הטובים והמקצועיים ביותר בשעה שבה אתה נחשף לראשונה אל רשויות המיסים בארה"ב.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ מס, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נישום.

למידע וייעוץ מקצועי
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם
למידע נוסף וייעוץ מקצועי >
למידע נוסף וייעוץ מקצועי X
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם