x
מרכז המידע

FATCA בישראל

fatca

Foreign Accounts Tax Compliance Act) – FATCA) זהו חוק הנחקק בשנת 2010 בקונגרס האמריקאי אשר תכליתו העיקרית של החוק לשפר את אכיפת תשלום המיסים בקרב תושבי ארה"ב המנהלים חשבונות פיננסיים מחוץ לארה"ב. לשם מה הוא נחקק, את מי הוא מחייב, אילו פרטי חשבון דורשות הרשויות ואיך בא לידי ביטוי ה- fatca בישראל?

כאן הכל התחיל – העלמת מיסים בארה"ב- פרשת UBS:

במהלך חודש יולי 2008 האשים הסנאט האמריקאי מוסדות פיננסיים שוויצרים ובראשם UBS במתן סיוע שיטתי לאזרחים אמריקאים אמידים להתחמק מתשלום מס פדראלי. על פי הערכות הממשל כ-19,000 לקוחות היו מעורבים בפרשה שהביאה להעלמת מיסים בהיקף של כ- 20 מיליארד דולר.

 

מיסים בארה"ב - fatca

 

ממשלת ארה"ב דרשה מ- UBS להעביר לידיה פרטי חשבונות בנק של 52,000 לקוחות אמריקאים. הבנק מצדו סירב לשתף פעולה עם דרישה זו מנימוקים של חיסיון בנקאי. לאחר מו"מ ממושך שכלל תביעה אזרחית ואיומים בסנקציות, במהלך חודש אוגוסט 2009 הגיעו הרשויות האמריקאיות והבנק להסדר למסירת שמות הלקוחות. בעקבות פרשת UBS התגבשה ההבנה בממשל האמריקאי שמדובר בקצה הקרחון ונדרשות פעולות נוספות בעניין. כחלק מהפעולות אשר ביצע הממשל נחקק גם חוק ה- FATCA ׁ(להלן 'פטקא').

מה מחייב חוק ה- FATCA?

חוק ה-FATCA, מחייב גופים פיננסיים מכל העולם (בנקים, קרנות פנסיה וכד') שאינם אמריקאים לבצע בדיקות נאותות לכל החשבונות המנוהלים אצלם, לזהות בעלי חשבונות אמריקאים ולהעביר את המידע הפיננסי אודות חשבונות שזוהו לרשויות המס בארה"ב.

לכאורה, מדובר היה בחוק בלתי מתקבל על הדעת שהסיכויים ליישומו קלושים, שכן איזה מוסד פיננסי שאינו אמריקאי יסכים לשתף פעולה עם דרישות אלה ולחשוף מידע פרטי ואישי אודות לקוחותיו?

האמריקאים הבינו זאת וניצלו את כוחם כמעצמה הכלכלית הגדולה בעולם כדי לקבוע כי לצורך אכיפת החוק גופים פיננסיים שלא ישתפו פעולה יהיו כפופים לניכוי של 30% מכל תקבול ממקור הכנסה אמריקאי המועבר אליהם(!). במהרה החלו גופים פיננסיים וממשלות ברחבי העולם להסתגל לחוק ה- FATCA החדש וחתמו על הסכמים מחייבים אל מול רשויות המס הפדראליות.

בהבינם את המשפט הפשוט "if you can't beat them, join them", גילו שאר המדינות את הפוטנציאל הטמון בחוק בקידום המאבק בהון השחור העולמי בעת משבר כלכלי חריף, והרי לכם חוק שעד לפני רגע רבים עוד פקפקו במידת יישומו הופך להיות חוד החנית במלחמה למיגור ההון השחור באמצעות הסכמים הדדיים בין ממשלות לביצוע חילופי מידע פיננסי.

FATCA בישראל

ביום 30.6.2014 חתמו ממשלות ישראל וארה"ב על הסכם בין מדינתי לפיו העברת המידע לרשויות המס בארצות הברית תתבצע באמצעות רשות המסים בישראל, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל. ההסכם חל לגבי חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית, בידי תושבי ארצות הברית, בידי אזרחים בעלי Green Card וכן לגבי חשבונות פיננסיים המוחזקים בידי גופים שיש לאמריקאים החזקה מהותית בהם.

פרטי החשבון ב- FATCA -רו"ח אמריקאי

במסגרת הסכם ה-FATCA התחייבה ישראל לחייב את הגופים הפיננסיים שלה לבצע בדיקות נאותות לחשבונות המתנהלים אצלם, לאסוף מידע אודות בעלי חשבון אמריקאים ולהעביר את המידע לרשות המסים בישראל, על מנת שזו תעבירו לרשויות המס בארה"ב. החתימה על ההסכם מאפשרת הדדיות. כלומר, רשות המסים בישראל תקבל מידע אודות תושבי ישראל בעלי חשבונות פיננסיים בארה"ב, דבר אשר צפוי להיות בעל תועלת רבה לאכיפת המיסוי הפרסונלי בישראל.

כן קובע ההסכם כי גופים פיננסיים מסוימים (כגון גופי החיסכון הפנסיוני), בהיותם בעלי סיכון נמוך לביצוע העלמות מס, יהיו פטורים מדיווח על בעלי החשבונות, ומגדיר סוגים נוספים של חשבונות פיננסיים לגביהם לא תחול חובת הדיווח.

בעקבות הסיוע ללקוחות להתחמק מתשלומי מיסים פדראליים בארה"ב, נדרשים הבנקים הגדולים ובראשם בנק לאומי ובנק הפועלים (מסתמן הסדר באופק) לשלם קנסות של מיליארדי שקלים. לפיכך, הבנקים בישראל לא ששים לקחת סיכונים מיותרים ופועלים ביתר שאת ליישום חלקם בהסכם ה-FATCA בישראל.

מרביתם המוחלט של האזרחים האמריקאים החיים בישראל יכולים להעיד כי בשנתיים האחרונות כל מי שמאותר ומסווג על ידי הבנק כאזרח אמריקאי נדרש לחתום באופן מידי על טופס 9-W. במידה וסירב לחתום – הבנק מקפיא את חשבונו באופן מידי ולא מאפשר לבצע פעולות בחשבון.

לאחרונה הבנקים מגבירים הילוך לקראת יישום ההסכם ושולחים ללקוחותיהם האמריקאים מכתב הבהרה בו הם מביאים לידיעת הלקוח כי במסגרת יישום הסכם ה- FATCA בישראל מידע אודות החשבון צפוי להיות מועבר לידי רשות המיסים בישראל לקראת העברתו לרשות המסים האמריקאית.
במכתב לא נכתב באופן מפורש כי החלה העברת המידע בפועל, לכן ניתן ללמוד מכך כי הבנקים מבצעים שלבי היערכות אחרונים לקראת יישום ההסכם והעברת המידע בפועל. לצורך כך, מיידעים הבנקים את לקוחותיהם האמריקאים בדבר רצינות הכוונות להעברת המידע, וזאת מתוך רצון ומחשבה לתת התראה מספקת מראש למי שטרם הסדיר את חובות הדיווח שלו אל מול רשויות המס בארה"ב. אפשר לראות בכך את "הקריאה אחרונה לנוסעים לעלות על הרכבת בטרם זו תצא מהתחנה".

 

רואה חשבון אמריקאי - קריאה ל- fatca
לפני שהיא יוצאת מהתחנה

פרטי החשבון הנדרשים במסגרת הסכם ה- FATCA

  1. פרטים אישיים: שם, כתובת, מס' ת.ז ישראלי ו-SSN.
  2. מספר החשבון (או שווה ערך פונקציונלי בהעדר מספר חשבון).
  3. שם ומספר המזהה של המוסד הפיננסי המדווח האמריקני.
  4. סכום ברוטו של הריבית המשולמת על חשבון פיקדון.
  5. סכום ברוטו של דיבידנדים ממקור בארה"ב ששולמו או נזקפו לזכות החשבון.
  6. סכום ברוטו של הכנסה אחרת ממקור בארה"ב ששולמה או נזקפה לזכות החשבון.

 

לסיכום,

FATCA מהווה נדבך מרכזי במלחמה העולמית בתופעת ההון השחור שאותה מובילים האמריקאים. מדינות רבות ובכללן ישראל כבר חתמו על הסכמים הדדיים לחילופי מידע פיננסי עם ארה"ב, ומגבשות מנגנונים אחרונים לקראת יישום ההסכם בפועל.
היום, יותר מבעבר, מומלץ לכל אזרח אמריקאי שטרם הסדיר את הדיווחים החסרים לרשויות המס בארה"ב לנצל את הזמן שנותר ולדווח על הכנסותיו וחשבונותיו הפיננסיים במסגרת תכנית "גילוי מרצון" (STREAMLINED FOREIGN OFFSHORE PROCEDURE).

משרד רו"ח ויסקינד-ביטס ישמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בהסדרת הדיווחים לרשויות המס בארה"ב במסגרת הליך גילוי מרצון בארה"ב ובמסגרת חוק ה-FATCA. הדוחות והדיווחים שלכם יוכנו על ידי רואי חשבון המומחים בתחום המיסוי האמריקאי אשר מעודכנים בכל החידושים והדרישות והינם בעלי ניסיון נרחב בתחום.

צרו איתנו קשר וקבעו פגישת ייעוץ עם צוות המומחים, ראו זאת כהשקעה עבורה תקבלו תמורה מלאה!

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ מס, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נישום.

למידע וייעוץ מקצועי
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם
למידע נוסף וייעוץ מקצועי >
למידע נוסף וייעוץ מקצועי X
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם