x
מרכז המידע

קורונה, מיסוי אמריקאי וישראלי, הקלות ומה שביניהם

הקלות מיסוי בעקבות הקורונה

בעקבות ההתפרצות העולמית של נגיף הקורונה אשר צפויה להביא לפגיעה משמעותית בפעילות הכלכלית העולמית ולהשפיע על הכיס של כל אחת ואחד מאיתנו החלטנו לרכז עבורכם מספר עדכונים חשובים שעשויים לסייע לכם להבין ולמצות את זכויותיכם בארה"ב ובישראל.

הקלות מס בארה"ב בעקבות הקורונה:

ביום 27/3/2020 חתם נשיא ארה"ב על חוק Coronavirus Aid Relief and Economic Security) – CARES), במסגרת החוק אושרה חבילת סיוע ותמריצים בהיקף של כשני טריליון דולרים בכדי להתמודד עם משבר הקורונה.

התוכנית כוללת, בין היתר:

 1. דחיית המועד האחרון להגשת דוחות המס הפדראליים 2019 עד לתאריך 15 ביולי, 2020 (ניתן לקבל ארכה נוספת באופן אוטומטי במידת הצורך).
 2. דחיית המועד האחרון לתשלום חבות המס בגין שנת 2019 לתאריך 15 ביולי, 2020.
 3. הטבת מס לאזרחים אמריקאים בדמות מענק כספי במזומן.
 4. הקלות מס שונות לחברות ולמעסיקים, למידע נוסף על מס חברות בארה"ב לחץ כאן

 

להלן עיקרי הטבת המס ליחידים כפי שפורסמה וידועה לנו עד כה:

 1. אזרח אמריקאי בעל מספר ביטוח לאומי אמריקאי ("SSN") יהיה זכאי למענק במזומן בסכום שלא יעלה על 1,200 דולרים (לזוג – 2,400 דולרים)
 2. משק בית זכאי לתוספת מענק שלא תעלה על 500 דולרים בעבור כל ילד בעל אזרחות אמריקאית ומס' ביטוח לאומי אמריקאי ("SSN")
 3. אזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב ומגישים דוחות מס אמריקאיים יהיו זכאים גם הם למענק האמור.

 

פרטים נוספים, סייגים ומגבלות:

 1. לצורך ביצוע התשלום באופן מהיר ההכנסה השנתית הקובעת לצרכי קבלת המענק תהיה על בסיס הדוח האחרון שהוגש (2018 או 2019), אך החישוב הסופי של גובה המענק יתבצע על בסיס הדיווח לשנת 2020.
 2. סכום התשלום בפועל יקבע בהתאם להכנסה השנתית המתואמת לצרכי מס אמריקאי ("AGI"), להלן התקרות לקבלת המענקים:הגשת בקשה להחזר מיסים בארהב
 3. במקרה של אזרחים אמריקאים שהכנסתם המתואמת לצרכי מס אמריקאי ("AGI") גבוהה מתקרת ההכנסה המזכה במענק מלא תהיה שחיקה הדרגתית של המענק בסך של 5$ בגין כל 100$ של הכנסה העולה על התקרה המזכה.
 4. נישום שעבר את התקרה המזכה בשנים 2018-2019 יוכל להנות מההטבה עם הגשת דוח 2020, בתנאי שהכנסתו לא עברה את התקרה המזכה.
 5. המענק ישולם באופן אוטומטי באמצעות שיק לכתובת הדואר הידועה (לפי הדוח האחרון שהוגש) או העברה בנקאית לחשבון הבנק (חשבון אמריקאי בלבד).
 6. צריך לשים לב שהחוק קובע כי המענק הסופי יקבע על בסיס הדיווח לשנת המס 2020 (בצורה של זיכוי מס), במידה והמענק המחושב בהתאם לנתוני 2020 יהיה קטן יותר מהמענק שהתקבל בפועל לא יהיה צורך בהשבת הסכומים העודפים שהתקבלו.
 7. המענק תקף גם לאזרחים ללא הכנסה, או אזרחים שהכנסתם לא עברה את תקרת ההכנסה המחייבת בהגשת דוח מס אמריקאי.

 

Act CARES לחברות ועסקים

ה- כולל הקלות מס נוספות לחברות, ועסקים שמטרתן להקל על קשיי נזילות, כדלקמן:

 • קרדיט למעסיקים (שנפגעו כתוצאה מהמשבר) בגובה של עד 50% בגין תשלומי משכורות לעובדים.
 • דחיית תשלומי מס מעסיקים (employer payroll taxes).
 • אפשרות גרירה אחורה למשך 5 שנים של הפסדים שנוצרו בשנים 2018-2020 וביטול זמני של הגבלת ה80% על ניצול הפסדים (כפי שנקבע ברפורמת המס האחרונה).
 • הקלות על הגבלות לניצול הפסדים לעסקים שאינם מאוגדים;
 • מענקי מס בגין "AMT") Alternative Minimum Tax) באופן מידי ולא על פני מספר שנים;
 • הגדלת האפשרות לניכוי הוצאות ריבית בהתאם לסעיף 163(j) (הגדלת יכולת הניצול של ההפסדים ל 50% במקום 30% מה- AGI).
 • הטבות של פחת מואץ והתרת הוצאות נוספות בגין שיפורים בנכסי נדל"ן.

מידע לגבי תביעת דמי אבטלה בישראל עבור עובדים שהוצאו לחל"ת כפוי או שעבודתם הופסקה בעקבות המשבר:

לאור המשבר במשק, מעסיקים רבים בוחנים אפשרות של פיטורי עובדים ואף אפשרות של הוצאת עובדים לחל”ת (חופשה ללא תשלום) כפוי עד סיום המשבר (חל”ת ביוזמת המעסיק). חלק מהם כבר סגרו את העסק למשך תקופת המשבר והעובדים הוצאו לחל”ת כפוי לתקופה  מוגבלת.

הביטוח הלאומי ולשכת התעסוקה פרסמו הוראות לתביעה של דמי אבטלה למי שהוצא לחל”ת כפוי בשל הקורונה ועבור מי שעבודתו הצטמצמה מאד בשל כך ולכן ההכנסה שלו ירדה מאד.

עובד שהוצא לחל"ת שלא מרצונו למשך 30 יום ומעלה יהיה זכאי לדמי אבטלה.

לחץ כאן לקישור לאתר הביטוח הלאומי לקבלת מידע לגבי דמי אבטלה לשכירים שהוצאו לחל"ת או שעבודתם הופסקה.

שימו לב! רק לאחר ביצוע ההנחיות המפורטות להלן המוסד לביטוח לאומי ישלם דמי אבטלה לעובד שהוצא לחל"ת כפוי ביוזמת המעסיק, או פוטר מהעבודה, בעקבות משבר הקורונה:

 

רישום באתר לשכת שירות התעסוקה (לשכת התעסוקה):

העובד חייב להירשם באתר לשכת התעסוקה באופן מקוון או בטופס שפרסמה לשכת התעסוקה.
חשוב לציין כי על פי אתר לשכת התעסוקה, כל מי שיירשם באתר לשכת התעסוקה בהתאם להוראות הרשומות באתר עד ליום 31.3.2020 תחילת זכאותו לדמי אבטלה תיחשב מיום 15.3.2020.
ללא רישום באתר לשכת התעסוקה, העובד אינו נחשב מובטל שדורש עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי, ולכן אינו זכאי לדמי אבטלה. המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם דמי אבטלה למובטל רק לאחר קבלת האישור משירות התעסוקה.
לאחר הרישום יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות פיזית במרכזי שירות התעסוקה.

לרישום און ליין באתר שירות התעסוקה – לחץ כאן

 

הגשת תביעה לדמי אבטלה לביטוח לאומי

באופן מקוון בלבד וללא טפסים (בל/1500), להגשת התביעה – לחץ כאן

יש לוודא מול המעסיק ששידר טופס 100 (ריכוז תלושי השכר שלכם) לביטוח הלאומי.
במידה והמעסיק לא שידר טופס 100 לביטוח הלאומי בסיום הקלדת פרטי העובד וכל הפרטים הדרושים לתביעה, העובד יכול לצרף מסמכים השייכים לתביעה.
ככל שלא שודר טופס 100 ע"י המעסיק לביטוח לאומי על העובד לצרף להגשת התביעה המקוונת טופס בל/1514 (אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר) או מכתב על הפסקת עבודה מהמעסיק.

 

מענק למי שעברו את גיל 67

אם עברתם את גיל 67 והוציאו אתכם לחל"ת או פוטרתם בעקבות משבר הקורונה לאחר ה-1.3.20, תהיו זכאים למענק בהתאם להכנסה שלכם מפנסיה:

• עבור חודש מרץ ישולמו מענקים בין 1,000 ₪ ל-2,000 ₪.

• עבור חודש אפריל ישולמו מענקים בין 1,000 ₪ ל-4,000 ₪.

תוכלו לקבל את המענק הזה ביחד עם קצבת האזרח ותיק.

לכניסה לאתר הביטוח הלאומי לקבלת הפירוט המלא של סכומי המענק – לחץ כאן

 

אם יש לכם שאלות נוספות או שאתם מעוניינים לקבל מידע וייעוץ מקצועי אז מוזמנים לפנות אלינו – ויסקינד&ביטס, מיסוי אמריקאי.

 

 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ מס, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נישום.

למידע וייעוץ מקצועי
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם
למידע נוסף וייעוץ מקצועי >
למידע נוסף וייעוץ מקצועי X
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם