צור קשר
073-7693688

x
מרכז המידע

FBAR

דוח fbar

Foreign Bank Account Reporting – FBAR הינו דוח שנתי המרכז בתוכו דיווח על כלל החשבונות הפיננסים הזרים (דהיינו – המוחזקים מחוץ לארה"ב) בבעלותו של אזרח אמריקאי (בחשבון נפרד או במשותף) ו/או חשבונות זרים אשר אזרח אמריקאי מורשה חתימה בהם.

בהתאם להוראות שנקבעו ע"י משרד האוצר האמריקאי, חשבונות פיננסים יכולים להיות כל אחד מהחשבונות הבאים: חשבונות עו"ש, תיקי ניירות ערך, פיקדונות וחסכונות, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, ביטוחי חיים עם מרכיב חיסכון.

מי מחויב בהגשת FBAR?

אזרח אמריקאי מחויב בהגשת דוח FBAR במידה והסכום המצרפי בכל חשבונותיו הפיננסים ברי הדיווח עלה על 10,000 דולר באחד מימות השנה הקלנדרית.  

כל עוד הסכום המצרפי בכלל החשבונות לא עלה על 10,000$ באחד מימות השנה, אין חובה להגיש את הדוח.

מרבית האזרחים האמריקאים החיים בישראל חייבים בדיווח FBAR מאחר והדיווח כולל בתוכו גם דיווח על יתרות בחשבונות הפנסיה ו/או קרנות ההשתלמות המוחזקים על ידיהם. בעקבות חקיקת חוק פנסיית חובה בישראל, המחייב את המעביד והעובד בהפרשה חודשית משכרו של העובד לקרן פנסיה, כל אדם בעל ותק עבודה של מספר שנים בדרך כלל מצליח לצבור בכלל חשבונותיו סכום הגבוה מ – 10,000$.

למי מגישים FBAR?

הדוח מוגש למשרד האוצר האמריקאי באופן אלקטרוני.
חשוב לשים לב כי הדוח מוגש בנפרד מדוח המס הפדראלי.

לא הגשתי דוח FBAR, מה עתיד לקרות?

אי הגשת הדוח עלולה לגרור קנסות כבדים – מינימום של 10,000$ או 50% מיתרת החשבון הגבוהה ביותר באותה שנת מס, לכל חשבון לא מדווח, ועל כל שנה שאינה מדווחת!
יתר על כן, עלולים להינקט צעדים נוספים מצד רשויות המס האמריקאיות.

 

fbar

 

אנו ממליצים לכל אדם אשר מעולם לא הגיש את דוח ה- FBAR לפנות אלינו עוד היום לקבלת ייעוץ ראשוני של רואה חשבון אמריקאי, התמורה עבור הייעוץ תחזיר עצמה מהר מכפי שאתם משערים!

מהם הפרטים שצריכים להופיע בדוח?

  • סוג החשבון המתנהל ופירוט השותפים בחשבון- אם קיימים
  • מספר החשבון
  • שם המוסד הפיננסי בו מוחזק החשבון וכתובתו של המוסד
  • היתרה המקסימלית שהייתה בחשבון במהלך השנה הקלנדרית לשנת המס המדווחת

מתי צריך להגיש דוח FBAR?

החל משנת המס 2016 יש להגיש את דיווח ה – FBAR למשרד האוצר האמריקאי ועד ל-15 באפריל של השנה העוקבת לשנת המס. ישנה אפשרות להגיש בקשה ולקבל אורכה לדיווח עד לתאריך ה-15 באוקטובר.

פנו אלינו עוד היום להגשת בקשה לאורכה בדיווח ה-FBAR.

 

f-bar מתי צריך להגיש?

אל תתמהמה, הזמן דופק!

כיצד אנחנו מסייעים לכם?

משרד ויסקינד-ביטס רואי חשבון, מאפשר ללקוחותיו עזרה במילוי הדוח תוך שימוש בסביבת עבודה חכמה ומתקדמת.

קהל לקוחותינו נהנה משימוש בטופס אינטראקטיבי המאפשר מילוי המידע הדרוש להכנת ה-FBAR בשאלון קצר, ברור ונוח לשימוש. צוות המשרד מלווה את לקוחותיו לאורך כל התהליך ונותן מענה מהיר ויעיל לכל שאלה העולה תוך כדי מילוי הנתונים.
בסיום העבודה יקבל הלקוח מצג מפורט וברור של החשבונות והיתרה המדווחת בכל אחד מהם, וכן אישור שידור ומספר מעקב אלקטרוני לטופס שנשלח.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ מס, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נישום.